V průmyslových odvětvích i mimo ně je vždy důležitá integrace jednotlivých subsystému do celkového řešení. V této oblasti máme zkušenosti s návrhem integrace nově vznikajícího distribuovaného systému i s integrací nových zařízení do již existujícího systému.

puzzle-1020012_640

Služby v této oblasti:

  • Analýza a design distribuovaných aplikací
  • Zajištění vzdáleného přístupu a vzdálené správy ke klíčovým bodů infrastruktury
  • Implementace chybějících komunikačních SW modulů pro propojení heterogenních subsystémů

Technologie, které primárně využíváme pro integrační služby

Software Operační systémy
.Net Framework a Windows communication foundation Windows server 2012
OPC Windows 8.1, včetně Embedded Industry Pro
Simatic S7 komunikace
XML a TCP/IP
Databáze MS SQL, MySQL, PostgreSQL