Díky našim dodávkám interaktivních exponátů do předních českých science center máme zkušenosti s komplexním návrhem technického řešení a realizací celých interaktivních expozic.

DSCN4454

Specifikem těchto dodávek je návrh použitelných senzorů a akčních členů, zakázkový vývoj elektroniky, připojení externích senzorů a akčních členů k PC a jejich řízení pomocí embedded SW aplikace.

Do exponátů obvykle dodáváme miniPC s instalovaným Embedded operačním systémem a na zakázku vytvořenou SW aplikací. Ve specifických případech používáme řízení pomocí raspberry a Linuxu.

Propojení s čidly a akčními členy většinou zajišťuje námi vyvinutý interface IOFireBug, ale vyjímkou není ani použití rozmítaných laserových paprsků, Microsoft Kinect a snímání obrazu pomocí kamer.

V našich aplikacích není výjimkou použití čteček a tiskáren čárových kódů a bezkontaktní identifikace pomocí RFID.

Interface IOFireBug často využíváme i k řízení jasu populárních LED pásů. Ve složitějších případech (řízení jednotlivých RGB LED na digitálních páscích) dodáváme řízení pomocí ArtNet protokolu komunikujícím přes rozhraní Ethernet.

Některé námi realizované expozice jsou vybaveny tablety pro návštěvníky, kde je implementován zákaznický software, který návštěvníka systematicky provede celou expozicí. Dodávané tablety mají zajištěné hromadné nabíjení a původní operační systém je nahrazen za bezpečnější embedded variantu. Návštěvník tedy není schopen nastavení tabletu nijak ovlivnit. V množství desítek kusů tabletů bylo na místě implementovat mechanismus umožňující automatickou aktualizaci zákaznického software i prezentovaného obsahu.

Dalším populárním typem software v tomto odvětví je vývoj 2D a 3D her, které mají obvykle vzdělávací charakter (simulace procesů, trenažéry apod.). Pro vývoj 2D her využíváme jednoduchý XNA herní engine, který podporuje i fyzikální simulace. V oblasti 3D herních enginů dáváme přednost Unity3D, jejíž hlavní výhodou je podpora více cílových platforem a modulární koncepce. Do 3D aplikací lze integrovat podporu OZEmoderních zařízení jako např. Kicet, Oculus ale třeba i podpora augmented reality s připojenou kamerou.

Součástí dodávky našich služeb v tomto odvětví je samozřejmě elektrické zapojení všech dodaných komponent a oživení v místě instalace a technická podpora.

Ukázky mnoha exponátů, na kterých jsme se podíleli jsou prezentovány na webových stránkách našich produkčních partnerů BlackBiscuit

Technologie, které primárně využíváme pro expozice:

Hardware Operační systémy Software
PC, Tablety Windows 8.1, včetně Embedde Industry Pro/Retail .Net Framework a WPF
Kinect Windows 10 IoT Enterprise (Pro / Retail / Tablets / Small Tablets / Core Pro) XNA
Oculus Linux (Raspberry) OpenCV
Augmented reality markers   ArtNet
Kamery ptGrey   TCP/IP
Raspberry   Webové služby
Tlačítka, spínače přepínače, LED osvětlení   Unity3D
Rotační enkodéry   Augmented reality
Laserové a ultrazvukové měřiče vzdálenosti    
Laserové rangefindery    
Velkoplošné monitory, projektory a projekční plochy