Tradičně dodáváme naše služby v oblasti průmyslové automatizace. Naše zkušenosti plynou z dodávek SW pro jednoúčelové stroje v automobilovém průmyslu, SW konzultací na velkých projektech v oblasti řízení technologie a dopravy na velkých dopravních stavbách. Zkušenosti máme i s návrhem certifikací a oživením systému dálkového ovládání letištního světelného zabezpečení (letiště CAT I dle ICAO).

V tomto odvětví disponujeme následujícím portfoliem služeb:

 • Návrh řídicího systému dle požadavků zákazníkaDSC00642
 • Tvorba SW pro PLC
 • Tvorba vizualizace a zakázkových komponent
 • Dodávky a implementace robotických aplikací
 • Dodávky a implementace kamerových sensorů
 • Školení a konzultační činnost
 • Elektrické zapojení a oživení
 • Technická podpora

PLC

Tvorba software pro PLC zahrnuje zejména PLC řady Simatic S7, ale máme zkušenosti i s programováním automatů GE Fanuc a B&R.

HMI

V posledních letech se zaměřujeme zejména na tvorbu vizualizace s využitím produktu GE Fanuc Cimplicity. Samozřejmostí je implementace vizualizačních aplikací na platformě WinCC.

Často implementujeme zakázkové komponenty, které rozšiřují stávající funkcionality použitých HMI platforem. Příkladem takových komponent obvykle bývá pokročilý reporting, specifické datové fronty nebo pokročilá validace vstupních dat.

Robotika

Primárně se zaměřujeme na dodávky kolaborativních robotů od výrobce Universal Robots. To je dáno snadnou implementací aplikace a nízkými pořizovacími náklady.

Universal Robots

Vaši robotickou aplikaci jsme schopni dodat jako celek včetně uchopovačů, PC nebo PLC řízení a případných kamerových senzorů pro navádění.

Samozřejmostí je integrace nové robotické aplikace s nadřazeným řízením – více o našich integračních službách se dozvíte ZDE.

Kamerové sensory

Od roku 2012 se naše společnost stala OMRON vision partnery v oblasti kamerových senzorů. Pod obchodní značkou 4Visio implementujeme SW v desítkách kamerových aplikací po celé ČR. Výjimkou nejsou ani dodávky kompletního řešení celé kamerové aplikace a poskytování školení v této oblasti.

Omron

Nejpopulárnějším senzorem je v současnosti řada produktů OMRON FH, ale díky naší dlouholeté praxi máme zkušenosti i se staršími typy kamerových produktů jako jsou řady F160, FQ, FZ a FJ.

Tvorba kamerové aplikace obsahuje následující etapy:

 • Analýza a návrh optimálního řešení pro požadovanou aplikaci

V rámci analýzy provedeme rozbor aplikace a laboratorní testy na Vámi dodaných vzorcích. Výstupem této analýzy bude konfigurace optimálního kamerového systému včetně protokolu z laboratorních zkoušek, rozboru možných rizik a cenové nabídky.

 • Dodávka a realizace projektu včetně nasazení u zákazníka

V této fázi proběhne dodávka všech potřebných komponent systému, instalace a oživení aplikace u koncového zákazníka. Obvyklou součástí dodávky kamerové aplikace je její integrace do nadřazeného systému výrobní linky (PLC), případně systémů pro sběr měřených dat (PC).

 • Vyhodnocení zkušebního provozu a podpora výroby

V rámci zkušebního provozu se vyhodnocuje funkčnost aplikace a provádí se případné korekce nastavení. Výstupem této fáze může být statistické vyhodnocení provozu aplikace. 4Visio poskytuje též podporu specialistů u koncového zákazníka při spouštění aplikace.

 • Školení obsluhy a údržby

Naši specialisté rádi zaškolí Vaši obsluhu i údržbu v našich prostorách nebo u koncového zákazníka.

Technologie, které primárně využíváme v průmyslové automatizaci

Hardware Operační systémy Software
PLC Simatic S7, Ge Fanuc, B&R Windows Embedded 8.1 Industry Pro HMI GE Fanuc Cimplicity, WinCC
Roboty Universal Robots UR3, UR5, UR10   .Net Framework pro tvorbu rozšiřujících komponent HMI
Kamerové systémy OMRON FH, FZ, FJ, FQ, F160    DB MSSQL, MySQL, PostgreSQL
Průmyslová PC