technology-1095751_640

 

 

 

Vývoj nového SW produktu probíhá vždy v následujících etapách:

  • Sběr zákaznických požadavků
  • Analýza
  • Design
  • Implementace

Na základě sběru zákaznických požadavků a úvodní analýzy se vytváří cílová architektura a navrhují se použité technologie, které splňují všechna definovaná funkční, cenová, kvalitativní a výkonová kritéria.

Tento přístup je kontinuálně konzultován se zákazníkem, a tudíž je následná implementace provedena maximálně efektivně. Díky projektovému řízení PRINCE2® je následné řešení změnových požadavků hladký proces.

Jaké aplikace pro Vás vytváříme?

Primárně vytváříme nativní aplikace pro platformu Windows® s využitím .Net Framework v jazyce C#. Díky našim zkušenostem s návrhem kritických aplikací umíme SW přizpůsobit pro běh na Embedded (dnes IoT) verzi operačního systému a tak zajistit vysokou spolehlivost produktu i po nečekaném výpadku napájení, případně zabránit nepovolené zásahy uživatelem do PC nebo tabletu, kde je aplikace nainstalována.

Naši zákazníci oceňují zejména následující vlastnosti našich SW produktů:

  • maximální konfigurovatelnost
  • možnost vzdálené aktualizace na novou verzi
  • možnost vzdálené aktualizace obsahu
  • vzdálené hledání případných chyb

K tomuto druhu aplikací v poslední době přibývají populární aplikace pro tablety a mobilní telefony na platformě Windows.

Z úvodní analýzy může vyplynout, že řešení na bázi aplikace pro Windows je neefektivní. V takovém případě obvykle implementujeme aplikaci (nebo její část) na platformě Linux v jazyce C++.

Tvorba SW aplikací se často neobejde bez využití databází. V tomto ohledu máme zkušenosti s produkty Microsoft, PostgreSQL a v neposlední řadě MySQL.

Další populární možností využívanou našimi zákazníky je připojení aplikace k webové službě, která například produkovaná data zprostředkuje uživatelům Internetu.

Často se setkáváme s potřebou implementovat identifikační systémy, a proto v našich aplikacích není výjimkou použití čteček a tiskáren čárových kódů a bezkontaktní identifikace pomocí RFID.

Díky naším zkušenostem z  řídící techniky, výstav a tvorby embedded aplikací jsme schopni do Vaší aplikace integrovat data z technologických procesů pomocí našeho rozhraní IOFireBug, implementovat řídicí algoritmy pro vydávání povelů na zařízení nebo využít nové interaktivní senzory jako je například Microsoft Kinect nebo rozmítané laserové paprsky. Kromě klasického ovládání pomocí klávesnice a myši je tedy možné aplikaci ovládat například gesty snímanými rozmítaným laserovým paprskem nebo jen klasickým mechanickým tlačítkem.

Více o těchto službách najdete v sekci „Kiosky, Exponáty, Expozice“.

Technologie, které primárně využíváme pro tvorbu zakázkových aplikací:

Hardware Operační systémy Software
PC Windows 8.1, včetně Embedde Industry Pro/Retail Microsoft .Net Framework
Tablety Windows 10 IoT Enterprise (Pro / Retail / Tablets / Small Tablets / Core Pro) Databáze MS SQL, MySQL, PostgreSQL
RaspBerry Linux (raspberry, Suse) C++ pro Linuxové aplikace